Bir ma boni sot profosoresha e muzikes cili intrument muzikor tpelqen mas shumti.